Infrastruktura

Budujeme infrastrukturu  


Dobře vybudovaná infrastruktura vytváří základ a tep života moderní průmyslové země.

Naše prefabrikáty se používají v silničních, železničních a vodních stavbách stejně jako na letištích, v námořních přístavech, na nádražích nebo v energetických rozvodech

Budujeme mosty, protihlukové stěny na silnici a železnici, prostorové buňky pro energetické rozvody nebo stavby a velkoobjemové nádrže pro zásobování a likvidaci odpadu.