Kabelové šachty

Kabelové šachty

Desítky let osvědčené

Malé šachty DYWIDAG Schachtsysteme® nacházejí využití při výstavbě kabelových sítí energetických a průmyslových podniků jako protahovací, spojovací a odbočovací šachty. Jako stavební prvky je používají společnosti Deutsche Telekom AG a Deutsche Bahn AG. 

Všechny malé šachty sestávají ze železobetonových prefabrikátů a odpovídají normě DIN 1045. Vyrábějí se v požadované mostní třídě podle normy DIN 1072.

Přehled

  • Bohatý program příslušenství a systémových součástí
  • Šachtové poklopy v různých stupních zatížení, geometriích a provedeních
  • Všechny velikosti se zajištěním proti posouvání pomocí ukotvení nebo systémem pero-drážka 
  • Dimenzování podle DIN 1045-2/EN 206 a schválení EBA
  • Třída zatížení / mostní třída podle DIN 1072