Šachtové poklopy

Šachtové poklopy

Systémová rozmanitost výrobků 

Šachtové poklopy jsou významnými součástmi moderních energetických rozvodů a komunikace. Vyrábějí se v nejrůznějších provedeních a velikostech.

Dynamická práce na vývoji vedla k systému šachtových poklopů, který se vyznačuje typovou rozmanitostí a bohatými možnostmi vybavení. Náš systém zahrnuje třídy zatížení B, D, E a F popsané podle normy EN 124.      

Vysoká kvalita je zaručena maximální mírou přesnosti a kontrolami prováděnými podle přísných měřítek systému QM certifikovaného podle DIN EN ISO 9001.   

Trvanlivost a dlouhá životnost

Absolutními garanty dlouhé životnosti našich šachtových poklopů je kromě spřažené konstrukce z oceli a betonu také přesný soulad poklopů a k nim náležejících rámů i všech dalších částí, jako jsou šachta, šachtová skruž a zákrytová deska.

Vysoký standard kvality se dále projevuje zejména v žárovém pozinkování. To zvyšuje odolnost proti posypové soli, ochranu proti korozi a ekologickou snášenlivost ve srovnání např. s povlakem z dehtové smoly a epoxidové pryskyřice.

Výrobní program

  • Šachtový poklop SA 2000 / SA 2005
  • Šachtový poklop SA 2020 N
  • Šachtový poklop AzK AT 1 / 83
  • Šachtový poklop AzK AT 2 / 86
  • BeGu – poklopy
  • Šachtové skruže
  • Systémové příslušenství

Rozmanité možnosti použití

Ať se jedná o šachtové poklopy typu SA 2000 s rámy odolnými nebo neodolnými v krutu, samonivelační poklopy kabelových šachet typu KSAD 2020 SN, nebo jakoukoli jinou variantu – naše betonové povrchy nabízejí veškeré možnosti uspořádání, trvale neměnný a především neklouzavý povrch a zaručují dlouhodobé, bezpečné používání. Ve všech výrobcích se odráží naše dalekosáhlé know-how a desítky let zkušeností.