Certifikace a svazy

Společnost FUCHS Fertigteilwerke je členem následujících svazů a organizací:

Naše standardy kvality a certifikace  

 • Stavebně technické schválení v oblasti odlučovací techniky, čistírenské techniky a záchytných van získáváme prostřednictvím DIBT – Deutsches Institut für Bautechnik.
 • Osvědčení pracovníků SCC (Dorsten)
 • Odborný provoz podle § 19 WHG (Dorsten)
 • CE (kontrolováno Güteschutz RW); standard kvality – Evropa (v Dorstenu, Dormagenu a Gladbecku)
 • KOMO (kontrolováno KIWA); standard kvality – Nizozemsko (v Dorstenu, Dormagenu a Gladbecku)
 • Externí monitorování vlastních podnikových kontrol výroby (WPK) ze strany Güteschutz Beton NRW e.V.;  standard kvality – Německo (v Dorstenu a Dormagenu), resp. externí monitorování vlastních podnikových kontrol výroby (WPK) ze strany KIWA; standard kvality – Evropa (v Gladbecku)
 • Zkoušení lamelových filtračních zařízení (oblast výrobků pro úpravu dešťové vody) ve zkušebním ústavu IKT v Gelsenkirchenu  
 • Certifikát výrobku č. 204/C5a/2015/090-033869 na Prefabrikované nádrže vydaný    TZUS Praha
 • Stavebně technické osvědčení  č. 090-033832 na Prefabrikované nádrže vydané    TZUS Praha       

Jsme oficiálním dodavatelem pro:

 • Deutsche Telekom – kontrolováno na základě externího monitorování podle standardů Telekom ze strany Güteschutz Beton NRW e.V.
 • Deutsche Bahn – kontrolováno na základě auditu výrobců společnosti Deutsche Bahn pro kvalifikaci Q1
 • ProRail v Nizozemsku s výhybkovými pražci podle SPC 00094 – kontrolováno firmou Plurel, NL 3551 EM Utrecht