Naše silné stránky

Lidé – Závody – Rodina – Nadšení – Trhy

 

Lidé  

MY LIŠKY (něm. Fuchs) stojíme při sobě. Pracujeme denně bok po boku – s našimi zákazníky a pro ně. Pro společný úspěch. Blízké vztahy, plochá hierarchie a vzájemná důvěra – to je to, co je pro nás významné.

Společně a dohromady zaručujeme nadšení, otevřenost, poctivost a vytrvalost. Společně jsme LILA.  

Závody  

Díky působení v celé spolkové republice jsme výkonným partnerem. Vždy nablízku k projektům, vždy blízko staveniště. Dodáváme i do okolních evropských států.

Pět závodů s více než 400 000 m2 pracovní plochy a 115 000 m2 halové a výrobní plochy hovoří samo za sebe. 12 míchaček vyrábí v šesti betonárnách betony všech možných druhů, barev a kvality.    

 

 

Rodina  

Jako součást skupiny podniků FUCHS & Söhne tvoříme středně velký rodinný podnik. Decentralizované struktury a maximální vlastní odpovědnost zaručují vesměs dynamické postupy a efektivní práci. Spojujeme zkušenosti a kompetenci s dynamikou a tvůrčí silou několika generací.

Nadšení 

Betonové prefabrikáty pro nás nejsou jen výrobky. Propojujeme v nich myšlenky, řešení, nároky a užitek pro zákazníky. S nadšením a vášní zpracováváme projekty každé velikosti. Abychom se s hrdostí mohli ohlédnout.

Trhy

Máme široký záběr a jsme svého druhu jedineční. Na různých trzích a s mnoha nabídkami výrobků jsme komplexním partnerem. V odvětvích pozemních a inženýrských staveb, infrastruktury a ekologie nabízíme více než 30 oblastech výrobků pro nejrůznější aplikace.