Stavby pro ochranu životního prostředí

Chráníme naše životní prostředí

Přinášíme aktivní příspěvek k ochraně naší jedinečné přírody. Naše cisterny na dešťovou vodu šetří cenné zdroje pitné vody, moderní odlučovací systémy čistí znečištěnou odpadní vodu a zařízení na úpravu dešťové vody tvoří základ pro povrchové vsakování. Oblast údržby, servisu a sanace zajišťuje trvalý a bezpečný provoz všech zařízení.