Hřbitovní systémy

Ekologie a hospodárnost

Spojit ekologii a ekonomiku je ve firmě FUCHS prvořadý úkol. Toto je velké téma i na místě posledního odpočinku – na hřbitově – i zde je třeba důsledně dodržovat stanovená pravidla.

Kvůli nedostatku místa a nepříznivým poměrům půdy nebo spodní vody je z ekologického hlediska často nevyhnutelné používat hrobky s filtrem na bázi aktivního uhlí pro kontrolované větrání a odvzdušňování. 

Za ekonomické hledisko hovoří především zkrácené prostoje a snížení personálních a údržbových nákladů.  

Principiální špička trhu

Již v roce 1989 vyrobila společnost FUCHS první hrobky z železobetonových prefabrikátů. Důsledné a cíleně orientované zdokonalování ve spojení s investicemi do nejmodernějších výrobních postupů nás přivedlo mezi špičku na trhu.