Kruhové segmentové nádrže

Kruhové segmentové nádrže

Nová dimenze nádrží 

Při požadovaných užitečných objemech přes 400 m3 je modulární systém velkoobjemových nádrží doplněn systémem kruhových segmentových nádrží.

S použitím předem vyrobených stěnových a stropních prefabrikátů je možné realizovat velkoobjemové kruhové nádrže s užitným objemem více než 5 000 m3.  

 

Výhody 

 • Nejkratší doba stavby díky použití předem vyrobených stěnových a stropních prvků
 • Vnitřní poloměr kruhový – optimální poměry hydraulického proudění
 • Absolutní odolnost proti tlakové vodě díky speciálně navrženým a stokrát osvědčeným řešením spar mezi dvěma stěnami navzájem a mezi stěnami a podlahovou deskou
 • Systém nádrží s mezistěnami, s možností přizpůsobení a rozšíření
 • Široký program příslušenství s šachtovými poklopy, žebříky, vstupy a jinými systémovými součástmi  

Nabídka služeb

 • Užitný objem 400 – 5000 m3
 • Průměr 8-32 m
 • Max. užitná výška: 4, 5 a 6 m
 • Zatížení až do přejezdného zatížení 30 t
 • Krátká doba stavby díky stěnovým a stropním prefabrikátům
 • Při průměru 8, 10 a 12 m bez střední podpory
 • Vnitřní poloměr absolutně kruhový
 • Optimální poměry hydraulického proudění  

Oblasti použití

 • Velkoobjemové požární nádrže
 • Nádrže na dešťovou vodu
 • Retenční nádrže
 • Usazovací nádrže
 • Dešťové čisticí nádrže
 • Vodojemy
 • Kruhové nádrže pro komunální čistírny odpadních vod
 • Nádrže pro bioplynové stanice
 • Vsakovací nádrže