Grote reservoirs

Onbeperkte mogelijkheden  

Ons omvangrijke programma met hoogwaardige ronde reservoirs van gewapend beton wordt aangevuld door een uitgekiend, modulair uit te breiden systeem met grote reservoirs.

Afhankelijk van de wens van de klant en de behoefte varieert de netto-inhoud tussen 50 en 1.000 m3. De onderdelen van de grote reservoirs zijn normaal gezien ontworpen voor een mobiele belasting zoals die geschematiseerd is voor verkeersklasse SLW 60.  

  • Ons aanbod Bluswaterreservoirs volgens DIN 14230
  • Retentiebekkens voor regenwater
  • Regenwaterreservoirs
  • Sedimentatie-installaties
  • Pompstations
  • Koelwaterreservoirs