Perronsystemen

Flexibel – snel – efficiënt  

Het modulaire perronsysteem van FUCHS voldoet aan alle eisen voor moderne perronsystemen. Verschillende afmetingen en mogelijke vormgevingen zijn geschikt voor elke toepassing: de verschillende breedtes en lengtes zijn, afhankelijk van het ontwerp, onderling combineerbaar.

De draagplaten van gewapend beton worden met het gekozen oppervlak, inclusief trapje en geleidingsstreep, in onze productiehal vervaardigd en met een vrachtwagen rechtstreeks naar de bouwplaats gebracht. Het statische systeem bij de buitenste en middelste perrons bestaat uit het bovenste gedeelte als dubbele lijfplaat en de prefab-funderingen.  

 

Systeemopbouw FUCHS

De breedte van de perronplaten kan variëren van 2,50 tot 3,00 of 3,50 m en kan aan de desbetreffende behoeften worden aangepast. Ook de systeemlengtes zijn variabel. U kunt kiezen uit een lengte van 3,00 / 5,00 / 7,50 en 10,00 m, afhankelijk van het transport en de montagemogelijkheden, de beschikbare spoorradius en de eventueel vereiste speciale onderdelen.  

Als rekening moet worden gehouden met beperkingen van de perronbreedte, bijvoorbeeld door al aanwezige sporen, kunnen de afmetingen van de perronplaten aan de omstandigheden worden aangepast. Op het einde van de lijfplaten en waar deze elkaar raken, worden prefab-funderingen geplaatst.

Dimensionering  

Voor de berekening en uitvoering gelden de voor de Deutsche Bahn AG geldende richtlijn DS 813, stand 2006 van de DB AG evenals DS 804 'Voorschrift voor spoorwegbruggen en overige civiele techniek' in de telkens geldige versie met de daarin vermelde bouwtechnische regelgeving.  

Bovenop de verkeersbelasting is een ontwerpbelasting van 1 kN/m2 zonder bijkomend bewijsmateriaal toegelaten. De belasting van de horizontale langsligger van de borstwering van 1 kN/m bij een afstand van de borstwering van max. 2,70 m werd bij de berekening van de platen in aanmerking genomen.  

 

In één oogopslag

  • Kaderovereenkomst met Deutsche Bahn AG
  • EBA-vergunning 21.52 lbzb (016/06)
  • Leverancier van Deutsche Bahn AG
  • Middelste en buitenste perrons met verschillende standaardafmetingen
  • Steunvlakken op grote afstand – minder werk met fundering
  • Verschillende oppervlakken mogelijk
  • Later uit te breiden, snel geplaatst
  • Onderdelen worden meteen geplaatst, zonder schroeven of pluggen