Milieutechniek

Wij beschermen ons milieu

Wij leveren een actieve bijdrage aan de bescherming van onze unieke natuur. Onze regenwatertanks sparen de waardevolle reserves aan drinkwater, moderne afscheiders reinigen vervuild afvalwater en behandelingsinstallaties voor regenwater vormen de basis voor infiltratie aan de oppervlakte. De afdeling 'Onderhoud, service en sanering' waarborgt een duurzame en veilige werking van de installaties.