Kerkhofsystemen

Milieu & rendabiliteit

De combinatie van ecologie en economie is een cruciale vereiste voor de firma FUCHS. Zelfs op de laatste rustplaats, het kerkhof, is dat een belangrijk thema en leven wij dat motto consequent na.  

Plaatsgebrek, een slechte bodem en het grondwater maken de toepassing van grafkamers, inclusief actief koolfilter voor een gecontroleerde be- en ontluchting, uit ecologisch standpunt onontbeerlijk.  

Vanuit economisch oogpunt zijn vooral de kortere wachttijd en minder personeels- en onderhoudskosten een voordeel.  

 

Marktleider uit principe  

Al in 1989 produceerde FUCHS de eerste grafkamers van prefab-onderdelen uit gewapend beton. Door een consequente en doelgerichte verdere ontwikkeling in combinatie met investeringen in de modernste productiemethodes zijn wij marktleider geworden.