THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Autorská práva a ochrana osobních údajů

Autorská práva

Webová stránka, její obsah vytvořený provozovatelem stránky a díla na této stránce podléhají souhrnně německým autorským právům. Rozmnožování, úpravy, rozšiřování a jakékoli zhodnocení nad rámec autorských práv vyžaduje písemné svolení příslušného autora, resp. původce. Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, platí autorská práva třetích osob. Pokud přesto zjistíte porušení autorských práv, prosíme vás o patřičně upozornění. Při zjištění porušení právních předpisů bude příslušný obsah neprodleně odstraněn.     

Ochrana osobních údajů

Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Budou-li na našich stránkách požadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), bude to pokud možno vždy na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného svolení předány žádným třetím osobám. Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může představovat bezpečnostní riziko. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Tím je výslovně vyloučeno využívání kontaktních údajů, uvedených v rámci povinného zveřejnění, třetími osobami pro přeposílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, tzn. e-mailového spamu.  

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro využívání Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv.  „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat vaše užívání webové stránky. Informace vytvořené soubory cookie o vašem užívání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských zemí Evropské unie a ostatních smluvních zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena plná IP adresa a zkrácena zde. Na zakázku provozovatele této webové stránky používá Google tyto informace k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky a sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytuje provozovateli webové stránky informace o vašem užívání služeb souvisejících s webovou stránkou a dalších internetových služeb. IP adresa sdělená v rámci Google Analytics vaším prohlížečem není propojena s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete vhodným nastavením softwaru svého prohlížeče zabránit; upozorňujeme však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vytvořených soubory cookie, souvisejících s vaším užíváním webové stránky (vč. vaší IP adresy), ve společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na níže uvedené adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Informace, mazání, blokování

Kdykoli máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu jejich zpracování; rovněž máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V tomto ohledu, stejně jako s dalšími dotazy na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy provozovatele webové stránky uvedené v tiráži.