THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Infrastruktura

Budujeme infrastrukturu  


Dobře vybudovaná infrastruktura vytváří základ a tep života moderní průmyslové země.

Naše prefabrikáty se používají v silničních, železničních a vodních stavbách stejně jako na letištích, v námořních přístavech, na nádražích nebo v energetických rozvodech

Budujeme mosty, protihlukové stěny na silnici a železnici, prostorové buňky pro energetické rozvody nebo stavby a velkoobjemové nádrže pro zásobování a likvidaci odpadu.