THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Kabelové šachty

Kabelové šachty

Desítky let osvědčené

Malé šachty DYWIDAG Schachtsysteme® nacházejí využití při výstavbě kabelových sítí energetických a průmyslových podniků jako protahovací, spojovací a odbočovací šachty. Jako stavební prvky je používají společnosti Deutsche Telekom AG a Deutsche Bahn AG. 

Všechny malé šachty sestávají ze železobetonových prefabrikátů a odpovídají normě DIN 1045. Vyrábějí se v požadované mostní třídě podle normy DIN 1072.

Přehled

  • Bohatý program příslušenství a systémových součástí
  • Šachtové poklopy v různých stupních zatížení, geometriích a provedeních
  • Všechny velikosti se zajištěním proti posouvání pomocí ukotvení nebo systémem pero-drážka 
  • Dimenzování podle DIN 1045-2/EN 206 a schválení EBA
  • Třída zatížení / mostní třída podle DIN 1072