THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Kruhové objezdy

Kruhové objezdy

Nově vyvinuté kruhové objezdy 

Kruhové objezdy jsou ve srovnání s jinými dopravními zónami vystaveny silnému namáhání. To platí zejména pro takzvané vnitřní pruhy. Tyto zóny kruhových objezdů byly doposud zpravidla dlážděné. To však má více nevýhod než výhod. 

Do těchto zón se ve zvýšené míře dostávají především autobusy a těžkotonážní vozidla a jejich opotřebení následkem enormního zatížení je neúměrně vysoké. Přesto mohou být podle RStO nadále používány volné dlážděné konstrukce třídy 3-6, což ale zdaleka nepostačuje pro vznikající namáhání.

Rychlé a efektivní

Plánování a realizace kruhových objezdů s prefabrikáty nejen šetří čas, ale především také peníze. Nezřídka se při realizaci kruhových objezdů vyskytují problémy s místem, které znemožňují odvést běžný provoz na objížďku kolem staveniště. Rozhodující výhodou pro všechny zúčastněné je proto rychlá výstavba. 

Nový koncept FUCHS dostává z hlediska doby stavby plný počet bodů: Oproti konvenční konstrukci je montáž jednotlivých prvků možná za pouhého půldruhého dne. Již za tři dny je možno po dílech usazených v loži z kamenné drti a barevně sladěných s okolním prostředím jezdit. Rychleji, levněji a trvanlivěji nelze kruhové objezdy realizovat.

Obzvlášť prostorově úsporný: přejezdný kruhový objezd 

Pro místa, kde není dostatečný prostor pro kruhový objezd s potřebným pruhem a ostrůvkem, zdokonalili specialisté firmy FUCHS osvědčenou konstrukci.

Vnitřní kruh kruhového objezdu je vyroben prostorově úsporně v kompletním prefabrikovaném provedení. Kromě předností z hlediska trvanlivosti a rychlé montáže nabízí sjízdný vnitřní kruh tu výhodu, že ho mohou přejíždět autobusy a v potřebné míře také těžkotonážní vozidla. Dlážděná konstrukce a optické zvýraznění vnitřního kruhu zaručují, že ho řidiči osobních automobilů a motocyklů budou objíždět.

Přehled výhod

  • Pokud jde o barevné řešení, lze využít téměř všechny barevné odstíny palety RAL. Možná jsou i dvoubarevná provedení.
  • Flexibilní koncepce u provedení z prefabrikátů ve spojení s trvale vysokou kvalitou.
  • Zkrácení doby místních dopravních omezení během stavby na minimum.
  • Okamžitá zatížitelnost při nízkém opotřebení povrchů.
  • Delší životnost a minimalizace nákladů na údržbu oproti konvenčnímu provedení.
  • Výměna prvků je možná během několika hodin