THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Propusti a kanály

Propusti a kanály

Efektivní a hospodárné

Systémy propustí DYWIDAG jsou sestaveny z uzavřených obdélníkových průřezů. Kanály jsou provedeny jako obdélníkové průřezy tvaru U s víkem nebo dnem. Mohou být spojeny na sraz nebo s vodotěsně s použitím spínacích prvků DYWIDAG s těsněním proti tlakové vodě. Horizontální a vertikální změny směru jsou provedeny speciálními díly.

Systém kanálů a propustí DYWIDAG může být kompletně vybaven vestavěnými díly, vstupními otvory a vytvarovaným žlabem.     

Oblasti použití

  • Propusti a kanály pro vedení potoků
  • Propusti a kanály pro rozvody inženýrských sítí
  • Odvodňovací propusti
  • Propusti a kanály pro uložení dálkového vedení tepla
  • Propusti a kanály chladicí vody
  • Podchody pro pěší
  • Střední a malé mostní konstrukce    
No categories available.