THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Šachtové poklopy

Šachtové poklopy

Systémová rozmanitost výrobků 

Šachtové poklopy jsou významnými součástmi moderních energetických rozvodů a komunikace. Vyrábějí se v nejrůznějších provedeních a velikostech.

Dynamická práce na vývoji vedla k systému šachtových poklopů, který se vyznačuje typovou rozmanitostí a bohatými možnostmi vybavení. Náš systém zahrnuje třídy zatížení B, D, E a F popsané podle normy EN 124.      

Vysoká kvalita je zaručena maximální mírou přesnosti a kontrolami prováděnými podle přísných měřítek systému QM certifikovaného podle DIN EN ISO 9001.   

Trvanlivost a dlouhá životnost

Absolutními garanty dlouhé životnosti našich šachtových poklopů je kromě spřažené konstrukce z oceli a betonu také přesný soulad poklopů a k nim náležejících rámů i všech dalších částí, jako jsou šachta, šachtová skruž a zákrytová deska.

Vysoký standard kvality se dále projevuje zejména v žárovém pozinkování. To zvyšuje odolnost proti posypové soli, ochranu proti korozi a ekologickou snášenlivost ve srovnání např. s povlakem z dehtové smoly a epoxidové pryskyřice.

Výrobní program

  • Šachtový poklop SA 2000 / SA 2005
  • Šachtový poklop SA 2020 N
  • Šachtový poklop AzK AT 1 / 83
  • Šachtový poklop AzK AT 2 / 86
  • BeGu – poklopy
  • Šachtové skruže
  • Systémové příslušenství

Rozmanité možnosti použití

Ať se jedná o šachtové poklopy typu SA 2000 s rámy odolnými nebo neodolnými v krutu, samonivelační poklopy kabelových šachet typu KSAD 2020 SN, nebo jakoukoli jinou variantu – naše betonové povrchy nabízejí veškeré možnosti uspořádání, trvale neměnný a především neklouzavý povrch a zaručují dlouhodobé, bezpečné používání. Ve všech výrobcích se odráží naše dalekosáhlé know-how a desítky let zkušeností.