THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Speciální stavební konstrukce

Speciální stavební konstrukce

Vaše přání je nám rozkazem 

Speciální šachtové konstrukce z betonových prefabrikátů se během posledních let staly pro inženýrské stavitelství nepostradatelnými. Rostoucí tlak na náklady, nejvyšší nároky na kvalitu, krátké doby stavby a optimalizovaný průběh prací na staveništi jsou jen některými z mnoha výhod, které s sebou prefabrikované speciální stavební konstrukce přinášejí.

V komunálním, komerčním, domácím nebo průmyslovém sektoru: Využijte mnoha výhod a předností betonu jako flexibilního stavebního materiálu.

Vhodné řešení pro každý případ

Kromě vlastního projekčního a konstrukčního oddělení a moderního strojně technického vybavení hovoří samy za sebe především naše dlouholeté zkušenosti.

Díky moderním strojně technickým zařízením můžeme realizovat i komplexní odvodňovací stavební konstrukce jakéhokoliv tvaru – kulaté, hranaté nebo mnohoúhelníkové – a jsme schopni vypracovat vhodné řešení i pro váš speciální případ použití.    

Nabídka služeb

 • Usazovací nádrže
 • Havarijní nádrže
 • Retenční nádrže
 • Kalojemy   
 • Mostní propusti
 • Tunelové stavební konstrukce
 • Vodoměrné šachty    

Výhody 

 • Jednotlivé hmotnosti do 80 t
 • Optimální průběh prací na staveništi
 • Snížení personálních nákladů, zkrácení doby výstavby
 • Menší potřeba zařízení staveniště
 • Nejvyšší kvalita a stálost rozměrů, kontroly jakosti výrobků
 • Na přání kompletní vystrojení
 • Možnost připojení nejrůznějších průřezů trubek
 • Zabudovaná připojovací hrdla