THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Záchytné vany a nosné kolejové desky

Záchytné vany a nosné kolejové desky

Nejvyšší přesnost

Záchytné vany pro silniční nebo kolejový provoz podle WHG se schválením DIBt a nosné kolejové desky se schválením EBA tvoří významné pilíře moderní infrastruktury.

Díky použití vysokohodnotných betonů a speciálně vyvinutých bednících systémů splňují naše výrobky z hlediska přesnosti a trvanlivosti nejpřísnější standardy kvality.

Referenční projekty v celé spolkové republice a v Evropě potvrzují naše zkušenosti a dalekosáhlé know-how na tomto poli.

 

Nosné kolejové desky se schválením EBA

Nosná kolejová deska FUCHS spojuje v jednom prvku nosné těleso pro plochy vozovek a kolejí a je mnohostranně použitelná. Stabilní konstrukce garantuje kromě dlouhé životnosti také minimální montážní výšky.

Jednoduchá montáž maximálně zkracuje dobu stavby a nevyžaduje delší uzavírky provozu.  

 

Dále jsou možné varianty s odvodněním kolejí a poloměry <100 m. S použitím speciálních betonů se dosahuje vysoké odolnosti proti posypovým solím.

Kolejové vany podle WHG

Záchytné vany FUCHS pro kolejová vozidla se používají všude tam, kde se v průmyslovém sektoru nebo v oblasti veřejných zařízení vykládají, překládají nebo vyrábějí materiály ohrožující životní prostředí.

Zde je nutné podle vodohospodářského zákona (WHG § 19) a VAwS používat bezpečné možnosti záchytu a skladování. Kolejové vany FUCHS z vysoce kvalitního železobetonu jsou nepropustné pro vodu, vykazují vysokou odolnost proti chemickým vlivům a odpovídají v tomto smyslu všem zákonným požadavkům.  

Záchytné vany pro silniční vozidla podle WHG

Naše záchytné vany pro silniční vozidla splňují nejvyšší standardy kvality. Tvarování povrchu vany může být podle přání a požadavků zákazníka hladké nebo opískované.

Při dlouhodobém silném chemickém namáhání je možné používat kromě jiného plastové opláštění zesílené skelnými vlákny, vhodné nátěrové systémy, plastem modifikovaný beton nebo obložení z nerezové oceli A4. Do oblastí výpustí je také možné integrovat těžké přejezdné pororošty.