THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Architektonický beton

Architektonický beton

Dokonalý tvar  

Architektonický beton je ve světě moderních staveb již neodmyslitelný. Ať se jedná o umělecká díla, funkční stavby, nebo obytné a komerční budovy. Architekti a projektanti oceňují neuvěřitelnou rozmanitost betonu jako stavebního materiálu s jeho tvůrčími, funkčními a staticky optimálními vlastnostmi.

Preciznost do posledního detailu

Výroba architektonického betonu vyžaduje vysokou míru odborných znalostí, zkušeností a péče. Technologický vývoj betonu, projekční know-how, potřebné strojně technické vybavení a řemeslná zručnost ve výrobě musí být v dokonalé vzájemné souhře.

Vliv každé maličkosti na přesnost a věrnost detailů je neopominutelný.  

 

Rozmanitost bez hranic

Díky technologicky vyspělé formovací technice, nejmodernějším mísícím zařízením s využitím barvení betonů, použití nejrůznějších zrnitostí kameniva, možnosti libovolného opracování povrchu a kapacitám jeřábů pro jednotlivé hmotnosti až do 60 t nejsou kladeny takřka žádné hranice proveditelnosti. 

Spektrum dodávek

  • Betony všeho druhu, barvy a jakosti
  • Jednotlivé hmotnosti do 60 t
  • Dokonalá formovací technika všech myslitelných rozměrů a tvarů
  • Nejvyšší řemeslná kázeň ve výrobě
  • Koordinace návrhu a konstrukce        
No categories available.