THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Konstrukční prefabrikáty

Konstrukční prefabrikáty

Přesnost a výkonnost  

Jako výkonný výrobce betonových prefabrikátů klademe důraz na velkoformátové prefabrikované systémy pro průmyslové, komerční a inženýrské stavby. Naše výrobky a služby se vyznačují vysokou technickou a kvalitativní úrovní. Promyšlená konstrukce s přesně navzájem zapadajícími prefabrikáty zohledňuje všechny aspekty hospodárnosti.

Přitom využíváme výhod cenově příznivých, vysoce kvalitních systémových prvků a dynamické organizace výstavby. Náš zkušený a kvalifikovaný tým zpracovává jakkoliv velké projekty pečlivě a „just in time“.

Systémové výrobky

  • Hmotnosti dílců do 60 t
  • Sloupy s / bez patky
  • Vazníky, vaznice, průvlaky, ztužidla
  • Požárně dělící stěny
  • Masivní stěny
  • Zateplené sendvičové stěny
  • Spřažené stropní a stěnové dílce
  • Masivní stropy
  • Schodiště a balkony  

Doprava a logistika

Dodávky montáží zahrnují veškeré aktivity od zajištění dopravy přes provádění staveb až po předání díla zákazníkovi.

Díky použití nejmodernějších speciálních a nadrozměrných přepravních prostředků a mobilních jeřábů s velkou nosností je možné logisticky dokonale zpracovat i díly nadměrné hmotnosti nebo nadměrných rozměrů.  

Vlastní, vysoce kvalifikovaný montážní personál zaručuje na základě mnohaletých zkušeností a zažitého know-how nanejvýš kvalitní a včasnou realizaci všech projektů.

Návrh a vizualizace

Tým inženýrů a architektů ve spolupráci s vlastním konstrukčním oddělením pokrývá veškeré požadavky od zadání až po realizační dokumentaci včetně statických výpočtů a tepelně technických a požárně technických dokladů.

Celková 3D vizualizace umožňuje prohlídku stavby už ve fázi projektu. Veškeré výkresy jednotlivých dílců a sestavné výkresy se rovněž vytvářejí ve 3D modelu, aby byl zajištěn maximálně kvalitní návrh. Konstrukční detaily se přitom technicky a ekonomicky optimalizují.  

Vše od jednoho dodavatele

Ať už se jedná o sloupy s patkami, průvlaky, ztužidla, trámy nebo kompletní sendvičovou fasádu s individuálně strukturovaným povrchem: u FUCHSE dostanete veškeré dílce celého stavebního systému – od návrhu, přes výrobu a dopravu až po montáž a předání hotového díla.