THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Mostní dílce

Mostní dílce

Mosty spojují

Mostní systémy z betonových prefabrikátů ohromují krátkou dobou stavby a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, pokud jde o statiku, konstrukci, tvar a provedení. Mostní dílce se používají nejen při stavbě silnic, ale také jako pomocné nebo nosné konstrukce, jako ztracené bednění ve vrchní stavbě mostu nebo jako kompletní jednodílné rámové konstrukce pro přemostění potoků a řek.

Oblasti použití

  • Mostní nosníky s předpětím, resp. dodatečným spojením ve výrobě
  • Mostní nosníky jako plný prefabrikát v individuální geometrii
  • Propusti jako mostní dílce s výztužnými nosníky
  • Prvky HFT jako „ztracené“ bednění ve vrchní stavbě mostu

Nabídka služeb

  • Jednotlivé hmotnosti do 75 t
  • Komplexní geometrie
  • Zvláštní a speciální betony
  • Různé povrchy
  • Statika a plánování podle DIN FB 101 / 102
  • Provedení podle ZTV - Ing.

Nejvyšší přesnost

Všechny betonové díly podléhají neustálým vlastním i cizím kontrolám podle nejpřísnějších kritérií. Právě v odvětví mostního stavitelství platí ve zvýšené míře zásada bezpodmínečné kvality.

Díky použití zvláštních a speciálních betonů jsme schopni vyrábět přesné díly podle vysoce zajímavých ekonomických hledisek.

Vlastní konstrukční kancelář a tým inženýrů umožňují rychle a flexibilně reagovat na všechna přání a požadavky zákazníka.