THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku

Vyšší kvalita života

V dnešní době dominuje našemu životu především hluk a stres. Zdaleka nejsilnějším zdrojem hlukového zatížení je hluk ze silničního provozu. Specialisté společnosti FUCHS dokáží přispívat ke snížení hluku.

Naše protihlukové stěny jsou vyrobeny z betonových prefabrikátů. Sestávají z betonové nosné vrstvy a předsazené vrstvy stejnozrnného betonu. Vrstva stejnozrnného betonu obrácená k dopravnímu provozu pohlcuje hluk. Betonová stěna slouží k odstínění. Chrání stranu odvrácenou od dopravního provozu před provozním hlukem. Pokud to vyžadují místní podmínky, je možné vyrobit také oboustranně vysoce absorbující betonové prefabrikáty.  

Přesvědčivé v každém provedení

Vysoce pohlcující betonová protihluková stěna z prefabrikátů FUCHS nabízí rozmanité možnosti koncepce. Protihlukové stěny mohou být svou trasou nebo zbarvením přizpůsobeny okolnímu prostředí nebo upoutat pozornost použitím zvláštních kompozičních prvků a vzorů.

Díky své odolnosti proti stárnutí představuje protihluková stěna efektivní řešení pro snížení hluku. Příznivé, téměř bezúdržbové, dlouhodobě odzkoušené ochranné zařízení pro lidi a přírodu. Nechte se přesvědčit rychlou výrobou a prokazatelnou funkčností.     

Možnosti koncepce

Prvky moderních protihlukových stěn z betonu lze vyrábět s nejrůznějšími tvary a barvami povrchů. Lehký stejnozrnný beton od společnosti FUCHS Fertigteilwerke se může vyrábět v různých zvlněných nebo žebrovaných formách, které různou měrou ovlivňují redukci hluku.

Počínaje nátěrem až po použití nákladných strukturních matric nebo také nanášených ornamentů jsou možná nejrůznější provedení vzhledu. Povrch může být barevně dotvořen barveným betonem nebo dodatečným nátěrem.  

Přehled výhod

  • Odpovídá požadavkům ZTV - LSW 06
  • Různé struktury povrchu absorpční plochy
  • Různé možnosti koncepce zadní strany
  • Rozmanité barevného pojetí
  • Odolné proti stárnutí a téměř bezúdržbové
  • Rychlá výroba