THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Předpjatý beton

Předpjatý beton

Nové dimenze  

V mnoha segmentech našeho širokého programu výrobků využíváme předpjaté prvky. Pro použití předpjatého betonu hovoří štíhlá geometrie, velké rozpětí a vysoká statická zatížitelnost. 

Ať se jedná o střešní vazníky logistických a výrobních hal, prvky v inženýrském stavitelství, předpjaté mostní nosníky nebo železniční pražce: naše letité know-how v oblasti navrhování a konstrukce až po specializovanou výrobu hovoří samo za sebe. 

Nabídka služeb

  • Střešní nosníky TT a T v délce až 40 m
  • TT-stropy
  • průvlaky a trámy všeho druhu do jednotlivé hmotnosti 60 t
  • Mostní nosníky
  • Železniční pražce
  • Stropy parkovacích domů
  • Speciální díly v inženýrském stavitelství