THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Certifikace a svazy

Společnost FUCHS Fertigteilwerke je členem následujících svazů a organizací:

Naše standardy kvality a certifikace  

 • Stavebně technické schválení v oblasti odlučovací techniky, čistírenské techniky a záchytných van získáváme prostřednictvím DIBT – Deutsches Institut für Bautechnik.
 • Osvědčení pracovníků SCC (Dorsten)
 • Odborný provoz podle § 19 WHG (Dorsten)
 • CE (kontrolováno Güteschutz RW); standard kvality – Evropa (v Dorstenu, Dormagenu a Gladbecku)
 • KOMO (kontrolováno KIWA); standard kvality – Nizozemsko (v Dorstenu, Dormagenu a Gladbecku)
 • Externí monitorování vlastních podnikových kontrol výroby (WPK) ze strany Güteschutz Beton NRW e.V.;  standard kvality – Německo (v Dorstenu a Dormagenu), resp. externí monitorování vlastních podnikových kontrol výroby (WPK) ze strany KIWA; standard kvality – Evropa (v Gladbecku)
 • Zkoušení lamelových filtračních zařízení (oblast výrobků pro úpravu dešťové vody) ve zkušebním ústavu IKT v Gelsenkirchenu  
 • Certifikát výrobku č. 204/C5a/2015/090-033869 na Prefabrikované nádrže vydaný    TZUS Praha
 • Stavebně technické osvědčení  č. 090-033832 na Prefabrikované nádrže vydané    TZUS Praha       

Jsme oficiálním dodavatelem pro:

 • Deutsche Telekom – kontrolováno na základě externího monitorování podle standardů Telekom ze strany Güteschutz Beton NRW e.V.
 • Deutsche Bahn – kontrolováno na základě auditu výrobců společnosti Deutsche Bahn pro kvalifikaci Q1
 • ProRail v Nizozemsku s výhybkovými pražci podle SPC 00094 – kontrolováno firmou Plurel, NL 3551 EM Utrecht