THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Naše silné stránky

Lidé – Závody – Rodina – Nadšení – Trhy

 

Lidé  

MY LIŠKY (něm. Fuchs) stojíme při sobě. Pracujeme denně bok po boku – s našimi zákazníky a pro ně. Pro společný úspěch. Blízké vztahy, plochá hierarchie a vzájemná důvěra – to je to, co je pro nás významné.

Společně a dohromady zaručujeme nadšení, otevřenost, poctivost a vytrvalost. Společně jsme LILA.  

Závody  

Díky působení v celé spolkové republice jsme výkonným partnerem. Vždy nablízku k projektům, vždy blízko staveniště. Dodáváme i do okolních evropských států.

Pět závodů s více než 400 000 m2 pracovní plochy a 115 000 m2 halové a výrobní plochy hovoří samo za sebe. 12 míchaček vyrábí v šesti betonárnách betony všech možných druhů, barev a kvality.    

 

 

Rodina  

Jako součást skupiny podniků FUCHS & Söhne tvoříme středně velký rodinný podnik. Decentralizované struktury a maximální vlastní odpovědnost zaručují vesměs dynamické postupy a efektivní práci. Spojujeme zkušenosti a kompetenci s dynamikou a tvůrčí silou několika generací.

Nadšení 

Betonové prefabrikáty pro nás nejsou jen výrobky. Propojujeme v nich myšlenky, řešení, nároky a užitek pro zákazníky. S nadšením a vášní zpracováváme projekty každé velikosti. Abychom se s hrdostí mohli ohlédnout.

Trhy

Máme široký záběr a jsme svého druhu jedineční. Na různých trzích a s mnoha nabídkami výrobků jsme komplexním partnerem. V odvětvích pozemních a inženýrských staveb, infrastruktury a ekologie nabízíme více než 30 oblastech výrobků pro nejrůznější aplikace.