THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Stavby pro ochranu životního prostředí

Chráníme naše životní prostředí

Přinášíme aktivní příspěvek k ochraně naší jedinečné přírody. Naše cisterny na dešťovou vodu šetří cenné zdroje pitné vody, moderní odlučovací systémy čistí znečištěnou odpadní vodu a zařízení na úpravu dešťové vody tvoří základ pro povrchové vsakování. Oblast údržby, servisu a sanace zajišťuje trvalý a bezpečný provoz všech zařízení.