THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Čerpací a technologické šachty

Zkušenosti a inovace 

Náš „systém kompletní dodávky“ zahrnuje technické poradenství, prefabrikovanou železobetonovou čerpací šachtu, montáž strojů a elektrotechniky, uvedení do provozu a veškerou údržbu.

V úzké spolupráci s projekční kanceláří se podle zadaných požadavků dimenzují čerpadla, potrubí a armatury, které tedy mohou být přímo u výrobce namontovány do prefabrikované šachty. Předmontované prefabrikované nádrže se osazují speciálními autojeřáby přímo do připravené stavební jámy.     

Nabídka služeb

 • Kompletní systémy pro jednotlivé i objektové odvodnění
 • Kompletně vystrojené čerpací stanice připravené k montáži  
 • Větrací a odvzdušňovací šachty
 • Revizní a výplachové šachty
 • Měřicí stanice průtoku
 • Armaturní šachty
 • Servis náhradních dílů
 • Údržba a servis    

Výhody

 • Nejvyšší kvalita a stálost rozměrů betonových výrobků a strojně technických komponent
 • Rozsáhlé příslušenství pro stavební konstrukce, čerpadla a řídicí systémy
 • Kompletní předmontáž potrubí a armatur ve výrobně umožňuje krátké doby výstavby, optimální průběh stavebních prací a nejvyšší rozměrovou stálost
 • Vysoce kvalitní monolitické železobetonové nádrže – beze spár, trvanlivé a absolutně těsné          

Spolehlivě – vše od jednoho dodavatele

 • Vypracování specifických řešení na míru včetně technického poradenství a kompletního vypracování technických podkladů
 • Osazení kompletně vystrojených čerpacích stanic vlastními speciálními jeřáby
 • Hydraulický a procesně technický návrh v jedné firmě
 • Vlastní konstrukční a plánovací kancelář
 • Vlastní průmyslová výroba zařízení včetně kompletního vybavení