THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou

Komplexní úkoly vyžadují jednoduchá řešení

V posledních letech nabývá ve společnosti na významu jak využívání a zadržování, tak úprava dešťové vody.  

Vedle klesajících hladin spodní vody a zcela přetížených čisticích stanic a kanalizačních sítí jsou to v neposlední řadě spotřebitelé, kteří s rostoucími náklady a nároky na ochranu životního prostředí vyžadují řešení pro decentralizované hospodaření s dešťovou vodou.    

Úprava dešťové vody

Srážková voda z nepropustných ploch, jako jsou silnice, parkoviště nebo dopravní komunikace, může mít kvůli odtékajícímu množství nebo obsaženým látkám škodlivý vliv na přírodní vodní bilanci. V takových případech se přímo nabízejí sedimentační zařízení. Rozsáhlý program standardních a speciálních řešení sedimentačních a lamelových filtračních zařízení přispívá rozhodující měrou k ochraně spodní vody.  

Využívání dešťové vody

Dešťovou vodu lze smysluplně a opakovaně používat nejen v domě a zahradě. Zařízení na využití dešťové vody mají smysl i v průmyslových, komerčních a řemeslných provozech. Díky velkým střešním a záchytným plochám je možné využívat v podniku velké množství vody a při rostoucích poplatcích za pitnou vodu a stočné tak ušetřit hodně peněz.  

V kruhovém nebo hranatém provedení: Rozsáhlý program dešťových nádrží do užitného objemu 1000 m3 pokrývá každý požadavek.