THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Hřbitovní systémy

Ekologie a hospodárnost

Spojit ekologii a ekonomiku je ve firmě FUCHS prvořadý úkol. Toto je velké téma i na místě posledního odpočinku – na hřbitově – i zde je třeba důsledně dodržovat stanovená pravidla.

Kvůli nedostatku místa a nepříznivým poměrům půdy nebo spodní vody je z ekologického hlediska často nevyhnutelné používat hrobky s filtrem na bázi aktivního uhlí pro kontrolované větrání a odvzdušňování. 

Za ekonomické hledisko hovoří především zkrácené prostoje a snížení personálních a údržbových nákladů.  

Principiální špička trhu

Již v roce 1989 vyrobila společnost FUCHS první hrobky z železobetonových prefabrikátů. Důsledné a cíleně orientované zdokonalování ve spojení s investicemi do nejmodernějších výrobních postupů nás přivedlo mezi špičku na trhu.