THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Odkalovací technika

Hospodárné, inovativní, trvanlivé 

Biologická čistička je optimálním řešením pro odkalování domovní odpadní vody při velikostech zařízení do 50 obyvatel.

Během výroby stojíme při našich zákaznících, podporujeme je a radíme jim z hlediska technického inženýrství, až po dodání a osazení kompletního zařízení. Do našeho sortimentu poskytovaných služeb patří samozřejmě také uvedení do provozu, zaškolení provozovatele zařízení a obsáhlá dokumentace.     

Speciální řešení – zařízení do 500 obyvatel

Biologická čistička odpadních vod je ideálním řešením pro gastronomické, hotelové nebo průmyslové provozy. Silně znečištěné odpadní vody nepředstavují pro naše zařízení s více nádržemi žádný problém. K modulárním čističkám mohou být připojeny i menší vesnice a sídliště. Podle požadavků vypracujeme a realizujeme na míru upravené řešení.  

Přehled výhod

  • Kompletní systém od jednoho dodavatele: včetně dodávky, montáže a zaškolení
  • Monolitická železobetonová nádrž – beze spár, přejezdná a odolné proti vztlaku
  • Krátké doby osazení a montáže – jedním zdvihem přímo do stavební jámy
  • Kompaktní, modulární konstrukce čistírenských vestaveb
  • Hygienizace s využitím UV záření nebo membránové technologie s možností dodatečné montáže
  • Údržba odborným personálem vyškoleným DWA       

Jsme partnerem AQUAmax®.
AQUAmax® je nejprodávanější čistírenské zařízení v Německu.  

Další informace o odkalovacích zařízeních AQUAmax® najdete zde.