THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Odlučovací technika

Ochrana přírodních zdrojů

Ochrana přírodních zdrojů a zachování kvality života jsou hlavními cíli našich moderních odlučovačů. Lehké minerální kapaliny, jako benzin, nafta nebo oleje, představují ohrožení vodních zdrojů.

Přivedení těchto látek do cirkulace vody vede ke snížení obsahu kyslíku ve vodě a ovlivňuje tak přirozené samočištění. Aby byla zaručena konstantně vysoká kvalita vody, je proto nutné odlučovat látky obsahující olej pomocí zařízení na předběžnou úpravu odváděných vod.      

Tradice zavazuje

Odlučovače DYWIDAG řady výrobků DYWIDAG Aquaschutz® přinášejí již více než 130 let neocenitelný příspěvek k aktivní ochraně životního prostředí. Vynalézavý duch ve spojení s inovační silou a bohatým odborným know-how v oblasti procesní techniky tvoří základ řad odlučovačů DYWIDAG. Více než 35 000 zařízení v Německu a za hranicemi dosvědčuje naše zkušenosti a trvanlivost výrobků.