THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Velkoobjemové nádrže

Velkoobjemové nádrže

Neomezené možnosti  

Rozsáhlý program vysoce kvalitních kruhových železobetonových nádrží je doplněn promyšleným modulárně rozšiřitelným systémem velkoobjemových nádrží.

Podle přání a požadavků zákazníka se užitné objemy pohybují mezi 50 a 1000 m3. Díly velkoobjemových nádrží jsou zpravidla dimenzovány pro silniční zatížení.   

 

Nabídka služeb

  • Požární nádrže
  • Akumulační nádrže na dešťovou vodu
  • Retenční nádrže
  • Sedimentační nádrže
  • Čerpací stanice
  • Technologické nádrže
  • Havarijní jímky    
Velkoobjemové modulární nádrže