THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Auteursrecht & gegevensbescherming

Auteursrecht

De website, de inhoud en werken, die door de beheerder van de website hierop worden vermeld, zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. opsteller vereist. Als de inhoud van deze website niet door de beheerder werd opgesteld, gelden de auteursrechten van derden. Als u toch een schending van de auteursrechten opmerkt, verzoeken wij ons hierop te wijzen. Wanneer wij op de hoogte zijn van dergelijke overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud onverwijld verwijderen.

Gegevensbescherming

Normaal gezien kan onze website zonder vermelding van persoonsgebonden gegevens gebruikt worden. Wanneer op onze website persoonsgebonden gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden ingewonnen, gebeurt dat indien mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) altijd veiligheidsleemtes kan vertonen. Een volledige beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Hierbij wordt uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik door derden van de contactgegevens, die in het kader van de impressumverplichting openbaar zijn gemaakt, voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal. De aanbieder van de website behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van het ongewenst toesturen van reclame, bijv. door spam.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als u uw IP-adres op deze website anoniem maakt, wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de EEG voordien ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten i.v.m. het gebruik van de website en van het internet voor de beheerder van de website uit te voeren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Bovendien kunt u de registratie van de door cookies opgestelde gegevens inzake het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin, beschikbaar op de volgende link, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.    http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informatie, wissen, blokkeren

U heeft op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op rechtzetting, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen inzake persoonsgebonden gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres van de websitebeheerder, vermeld in het impressum.