THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Doorgangen en schachten

Efficiënt en rendabel  

Doorgangen van het DYWIDAG-systeem zijn ontworpen met een gesloten, rechthoekige doorsnede. Schachten worden als U-vormige, rechthoekige doorsneden met vloer- of bodemplaat gerealiseerd. Deze kunnen met stuikverbinding of met behulp van DYWIDAG-voorspanelementen en O-ringafdichtingen waterdicht worden gemaakt. Horizontale en verticale aftakkingen worden als onderdelen op maat vervaardigd.  

Het DYWIDAG-systeem van doorgangen en schachten kan volledig met ingebouwde onderdelen, toegangsopeningen en gevormde goten uitgevoerd worden.  

Toepassingsgebieden

  • Doorgangen en schachten voor de opneming van beken
  • Doorgangen en schachten voor voedingskabels
  • Doorgangen voor afvalwater
  • Doorgangen en schachten voor de opneming van kabels voor afstandsverwarming
  • Doorgangen en schachten voor koelwater
  • Doorgangen voor voetgangers
  • Middelgrote en kleine bruggen  
No categories available.