THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Afscheidingstechniek

Natuurlijke hulpbronnen beschermen  

De bescherming van natuurlijke hulpbronnen en de waarborg van de levenskwaliteit zijn centrale doelstellingen van onze moderne afscheidingsinstallaties. Minerale, lichte vloeistoffen, zoals benzine, diesel of olie, vormen een gevaar voor onze waterlopen.  

Door deze stoffen in de waterkringloop te brengen, wordt de zuurstofopname in het water verminderd, waardoor het natuurlijke biologische herstel negatief wordt beïnvloed. Om de waterkwaliteit steeds hoog te houden, moeten oliehoudende stoffen via voorbehandelingsinstallaties voor afvalwaterstoffen worden gescheiden.    

Aan de traditie verplicht

DYWIDAG-afscheiders van de productreeks DYWIDAG-Aquaschutz® leveren al meer dan 130 jaar een waardevolle bijdrage aan de actieve milieubescherming. Een inventieve spirit in combinatie met innovatievermogen en veel deskundige knowhow op het vlak van procestechniek vormen de basis van de DYWIDAG-afscheiderreeksen. Meer dan 35.000 installaties in Duitsland en de buurlanden getuigen van onze ervaring en de duurzaamheid van de producten.