THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Kerkhofsystemen

Milieu & rendabiliteit

De combinatie van ecologie en economie is een cruciale vereiste voor de firma FUCHS. Zelfs op de laatste rustplaats, het kerkhof, is dat een belangrijk thema en leven wij dat motto consequent na.  

Plaatsgebrek, een slechte bodem en het grondwater maken de toepassing van grafkamers, inclusief actief koolfilter voor een gecontroleerde be- en ontluchting, uit ecologisch standpunt onontbeerlijk.  

Vanuit economisch oogpunt zijn vooral de kortere wachttijd en minder personeels- en onderhoudskosten een voordeel.  

 

Marktleider uit principe  

Al in 1989 produceerde FUCHS de eerste grafkamers van prefab-onderdelen uit gewapend beton. Door een consequente en doelgerichte verdere ontwikkeling in combinatie met investeringen in de modernste productiemethodes zijn wij marktleider geworden.