THIS WEBSITE USES COOKIES

By using our website, you agree to the use of cookies for analyses, personalized contents and advertisement. You find further information about cookies and their use in our data protection declaration.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Regenwaterbeheer

Complexe opdrachten vereisen eenvoudige oplossingen  

In de afgelopen jaren zijn zowel het gebruik en de opslag als de behandeling van regenwater in onze maatschappij steeds belangrijker geworden.  

Het grondwaterpeil zakt, zuiveringsinstallaties en rioolsystemen zijn volledig overbelast. Bovendien eisen verbruikers, die zich steeds meer bewust worden van de kosten en de behoefte aan milieubescherming, oplossingen voor een decentraal regenwaterbeheer.

Regenwaterbehandeling  

Neerslagwater op oppervlakken met een harde laag, zoals straten, parkeerplaatsen of verkeerswegen, kan door de hoeveelheid of de inhoudsstoffen een schadelijke invloed op de natuurlijke waterhuishouding hebben. In dergelijke gevallen komen sedimentatie-installaties in aanmerking. Een omvangrijk programma standaard- en speciale oplossingen van sedimentatie- en schijvenfilterinstallaties draagt aanzienlijk bij tot de bescherming van het grondwater.

Regenwatergebruik  

Ook voor industrie, bedrijven en ambachten zijn installaties voor regenwatergebruik nuttig. Door de grote dak- en opvangoppervlakte kunnen enorme hoeveelheden water in het bedrijf worden gebruikt, waardoor u veel geld bespaart aan drinkwater en afvalwater.  

Een ronde of rechthoekige uitvoering: het omvangrijke programma regenreservoirs tot een netto-inhoud van 1.000 m3 biedt een antwoord voor elke toepassing.